Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2013

sliwkiwczekoladzie
23:21
6717 5796
Reposted frompoppyseed poppyseed viayourheartbeat yourheartbeat
23:20
E S T. 1995 | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viayourheartbeat yourheartbeat
sliwkiwczekoladzie
23:20
sliwkiwczekoladzie
23:18
sliwkiwczekoladzie
23:17
5995 7806
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayourheartbeat yourheartbeat
sliwkiwczekoladzie
23:17
Kiedyś ufałam ludziom, ale spotkałam kilku, którzy nauczyli mnie, że nie warto.
— życiowo.

July 23 2013

sliwkiwczekoladzie
11:31
Nie liczą się Twoje predyspozycje, ale to, na co poświęcasz swój czas. Jeśli Ci bardzo na czymś zależy, rób to codziennie.
— Michał Pasterski
Reposted fromnaif naif viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
sliwkiwczekoladzie
11:31
sliwkiwczekoladzie
11:31
Zabierz mnie nad morze.
sliwkiwczekoladzie
11:31
sliwkiwczekoladzie
10:36
sliwkiwczekoladzie
10:35
Wiesz co najbardziej nas denerwuje? Monotonia. Brak zmian, przygód. Brak możliwości na poczucie smaku wolności, czegoś zupełnie obcego. 
sliwkiwczekoladzie
10:34
sliwkiwczekoladzie
10:34
Chciałbym leżeć teraz w łóżku i oglądać Twoje nagie ciało z tym poczuciem, że tylko ja mogę mieć Ciebie obok.
Reposted fromhilou hilou viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
sliwkiwczekoladzie
10:34
0891 f732
Reposted fromkitas kitas viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
sliwkiwczekoladzie
10:34
4961 fa48
sliwkiwczekoladzie
10:34
7531 301b
Reposted fromstylte stylte viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
sliwkiwczekoladzie
10:33
...bo nad morzem łatwiej się oddycha.
Reposted fromIriss Iriss viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
sliwkiwczekoladzie
10:33
Sposobem na wszystko są odpowiedni ludzie w pobliżu.
— Martyna Wojciechowska
sliwkiwczekoladzie
10:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl